ประวัติความเป็นมา
ประวัติท่านประธาน
สารจากท่านประธาน
เพลงบริษัท
สปอตโฆษณา
คำถามที่ถามบ่อย
 
เทคนิค 3 + 3 = 30
Axzon สารสั่งลงหัว  ในพืชตระกูลหัว
 
ทฤษฏี "วันเดอร์แลนด์"
เปิดโลกนวัตกรรมชีวเคมี Biochemistry แห่งโลกอนาคตทางการเกษตร
 
นานาสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเกษตร
"เพิ่มความหวาน"..แอปเปิ้ล..มะละกอ..กล้วย..ส้ม..ส้มโอ..โอ้โห..ง่ายจัง ..
"ลำไย" ..ใครว่าทำยาก ?
"ฉีดวัคซีนให้พืช" อย่าลืม "ฉีดวัคซีนให้ดิน" ด้วย
เจอ "ยางตายนึ่ง" ไม่ต้องเครียดและกลุ้มใจ..คลิ๊ก..ที่นี่
ทฤษฎีการเลียนแบบกระบวนการธรรมชาติของพืช "พาร์ทเวย์" สารทดแทนการสังเคราะห์แสงของพืช
มหัศจรรย์ ออร์โธ่ซิลิซิค แอซิค "ซาร์คอน" สินค้าดีที่ถูกลืม
“ดินทะเลาะกัน” มันหัวใหญ่ หอม กระเทียมหัวใหญ่ ด้วย “สารรังควาญดิน” SOIL-AST ( ซอยล์แอสท์)
จุดเปลี่ยนการเกษตรประเทศไทย โดยใช้..องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ ด้วยศาสตร์แห่ง กระบวนการชีวเคมี (Biochemistry) ของพืชในแบบฉบับของทฤษฎี "วันเดอร์แลนด์" (Wunderland By Organelle life)
ก้าวข้ามมิติ..การปลูกมันสำปะหลังแบบเดิมๆ เพื่อก้าวเข้าสู่..มิติใหม่ โดยใช้กระบวนการ "Tuberization" ด้วยโปรแกรม "วันเดอร์แลนด์ 30 ตัน" มันเงินล้าน
Wunderland "PATHWAY + ERASER-1"  A Proper Technique for Optimizing Rubber Latex Productivity must.
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
46
Yesterday
37
This Month
707
Last Month
1,214
This Year
14,258
Last Year
15,947
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
 

WDL-53
คู่ขวัญข้าว

พาร์ทเวย์ไอพีพีพาวเวอร์5
Pathway Ipp Power 5 สารตั้งต้นในกระบวนการชีวเคมีสำหรับพืช
(The Starter of Biochemistry Process for Plant)


ช่วยสร้างสารสะสมต่างๆในพืช อาทิ น้ำยาง, น้ำมัน, แป้ง, น้ำตาล 
สารหอมระเหย, อื่นๆ


คุณประโยชน์
- ช่วยเพิ่มการสะสมน้ำมันและไขมัน ใช้เพิ่มผลผลิต
  ปาล์มน้ำมันและเหมาะกับการนำไปใช้เพิ่มผลผลิต
   แก่พืชให้น้ำมันทุกชนิด
- ช่วยเพิ่มการสะสมน้ำยาง เพิ่มผลผลิตน้ำยาง
  เพิ่มคุณภาพน้ำยาง ให้ข้นขึ้นมีเปอร์เซ็นต์ยางสูง
   และมีโมเลกุลยาวมากขึ้น
- ช่วยเพิ่มการสะสมน้ำตาล เพิ่มผลผลิตให้กับอ้อย
   ช่วยเพิ่มคุณภาพและความหวานให้กับผลไม้ทุกชนิด
- ช่วยเพิ่มการสะสมแป้งในพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง 
   เผือก เป็นต้น
- ช่วยเพิ่มพลังงานช่วงพืชมีสภาพไม้สมบูรณ์หรือสิ่งแวดล้อม
 ไม่เหมาะสมจากความร้อนความแห้งแล้ง


คุณสมบัติที่เหนือกว่า
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำสารอาหารตั้งต้นที่พืชจะได้จากการ
  สังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้ในการผลิต
  สารสะสมในพืชทุกชนิด มาให้กับพืชโดยตรง
- เพิ่มสารตั้งตันในขบวนการผลิตน้ำมันในพืชที่ให้น้ำมัน
  ทุกชนิด เช่น ปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง   ทานตะวัน ฯลฯ
  ในต้นยางสารตั้งต้นเหล่านี้จะถูกใช้ในการผลิตน้ำยาง
  โดยตรง ทำให้น้ำยางที่ได้   มีขนาดโมเลกุลที่ยาวขึ้น
  และน้ำยางมีคุณภาพมากขึ้น
- เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสะสมในพืชชนิดต่างๆ
 ได้ทุกชนิด เช่น  พืชสะสมแป้ง พืชสะสม น้ำตาล เป็นต้น
- ให้สารตั้งต้น โดยตรงแก่พืช ซึ่งในธรรมชาติจะไดสารนี้
 
จากการสังเคราะห์โดยเฉพาะพืชชนิด C4 และ CAM
  ในการเปลี่ยน Pyruvate และ cetyl-CoA ซึ่งเป็น
  จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนไขมัน น้ำมัน   น้ำยาง แป้ง 
  น้ำตาล ตามขบวนการสังเคราะห์ของพืชแต่ละชนิด
- สารตั้งต้นที่พืชจะสังเคราะห์ขึ้นหลังจากที่ได้ปุ๋ยไนโตรเจน
  ไปและช่วยเพิ่มพลังงานทำให้พืช  เจริญเ  ติบโตและเพิ่ม
  สารสะสมอย่างรวดเร็ว ยังมีแมกนีเซียมในรูปคีเลทและ
   โปตัสเซียม ซึ่งช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น และ
  
ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญในการต่อสายโมเลกุล
   ของน้ำมันและน้ำยาง ทำให้เพิ่มคุณภาพของ
   สารสะสมต่างๆในพืช

ขนาดบรรจุ ขวดละ 200 ซีซี

 

ซาร์คอน
ซาร์คอน  สารกระตุ้นการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันโรค
และต้านทานแมลง


คุณสมบัติ
           ซาร์คอนมีส่วนผสมของกรดอินทรีย์สังเคราะห์หลาย
ชนิด อาทิ กรดซิลิซิคหรือซิลิคอนในรูปที่ละลายน้ำได้และ
สามารถซึมผ่านเข้าไปในพืชได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นสารช่วย
สร้างความต้านทานโรคและแมลงให้แก่พืชโดยจะช่วย
เสริมสร้างโครงสร้างพืชให้แข็งแรงโดยเฉพาะให้
ชั้นเซลผิวนอก (Epidermis) กรดซิลิซิคสะสมในผนังเซล

และจะรวมตัวเป็นชั้นโพลิเมอร์ปกป้องพืชเมื่อถูกกระตุ้น
จากการบุกรุกของโรคและแมลง อีกทั้งยังช่วยทำลาย
พิษที่ได้รับจากศัตรูพืชและยังช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์
และการออกฤทธิ์ของสารต้านทานโรคและแมลง
ที่พืชสร้างขึ้นเองเช่น phytoalexins, flavonoids เป็นต้น
ทำให้พืชแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคหลายชนิดพร้อมกัน
(Broad Spectrum) สามารถใช้เป็นวัคซีนป้องกัน
โรคพืชได้ ทำให้พืชทนต่อการระบาดและไม่เป็น
โรคง่ายในใบพืช ซิลิคอนจะสะสมมากในชั้นผนังเซล
ผิวนอกชนิดต่างๆ (epidermal cells) ได้แก่ bulliform cell,
cork cell, guard cell, micro – hair, prickle  hair,

subsidiary cell และสะสมน้อยในเซลชั้นกลาง
(mesophyll cell) และระบบท่อลำเลียง
(vascular bundle cells) ปกติพืชได้รับ silicon
ทีละน้อยจากการดูดซึมทางรากและเคลื่อนย้ายไปยัง
ผนังเซลที่สะสมซิลิคอนเมื่อถูกกระตุ้นซิลิคอนจะรวมตัวกัน
เป็นชั้นโพลิเมอร์ในผนังเซลในรูป silicon – cellulose
membrane ช่วยทำให้ผนังเซลแข็งแรงขึ้นเพื่อ
ป้องกันตนเอง
           กรดซิลิซิคที่รวมตัวเป็นชั้นปกป้องพืช ยังช่วยให้พืชมี
ความทนทานต่อสภาวะเครียดต่างๆได้ดี เช่น ทนแล้ง
ทนร้อน ทหนาว ทนดินเค็ม เป็นต้น ในดินกรดซิลิซิค
ยังช่วยลดปัญหาดินเปรี้ยว ดูดซับน้ำและรักษาความชื้น
ในดิน ช่วยทำให้รากพืชแข็งแรง หาอาหารได้ดี
กรดซิลิซิคในดินจะช่วยการปลดปล่อยปุ๋ยที่ตกค้างในดิน
โดยเฉพาะปุ๋ยฟอสเฟตและยังสามารถจับสารพิษที่ตกค้าง
ในดินไม่ให้ดูดซึมเข้าไปทำลายพืชได้ ทำให้การเจริญ
เติบโตของพืชดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มคุณภาพผลผลิต
และเพิ่มผลผลิตต่อไร่สามารถเห็นผลได้ชัดเจนในพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น
รวมทั้งพืชผักไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ


ส่วนประกอบ
Orthosilicic acid  and additives

คุณประโยชน์
ช่วยให้พืชมีความแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี
๏ ช่วยป้องกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ
๏ ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ให้เกิดประโยชน์ต่อพืช
    โดยเฉพาะฟอสเฟต
๏ ช่วยลดความเค็มของดิน
๏ ช่วยให้ผลผลิตพืชต่างๆ มีคุณภาพ รสชาติดีเยี่ยม
๏ ช่วยเพิ่มผลผลิตมากกว่า 100 – 200 % ในบางพืช อาทิ
    พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ข้าว, ข้าวโพด)หรือพืชพลังงาน อาทิ
    ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง เป็นต้น
๏ ช่วยให้พืชทนดินเปรี้ยว ทนร้อน ทนแล้ง ทนหนาว
    ทนดินเค็มได้ดี
๏ ช่วยให้พืชใบตั้งชัน ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย แผ่นใบแข็ง
    ตั้งรับแสงได้ดี
    ทำให้เพิ่มการสังเคราะห์ได้มากขึ้น
๏ ลดการคายน้ำผ่านผิวเคลือบใบของพืช
๏ ขัดขวางการล่วงล้ำของเชื้อโรค เข้าไปในเซลล์
๏ เพิ่มปริมาณคลอโรฟิลด์ให้สูงขึ้นในบางพืช อาทิ
   แตงกวา และช่วยยืดอายุใบ ทำให้ใบหลุดร่วงช้าลง
๏ ป้องกันความเป็นพิษของแมงกานีสและเหล็กในดิน
    ต่อพืชบางชนิด

 

ขนาดบรรจุ 200 ซีซี


อัตราและวิธีการใช้

อย่างละ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 7-10 วัน

ราคาปลีก 1,600 บาท  ราคาสมาชิก  1,100  บาท  PV 275

ราคา 900 บาท
หยิบใส่ตะกร้าสินค้า

 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 99/122 หมู่ 8 ม.ชลลดา (วงแหวนรัตนาธิเบศถ์) ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9654089 , 084-8809595 , 084-3696633 e-mail : info@www.organellelife.com

หน้าแรก คลังความรู้ สินค้า ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ VDO ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อเรา ห้องสนทนาประธาน บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด