ประวัติความเป็นมา
ประวัติท่านประธาน
สารจากท่านประธาน
เพลงบริษัท
สปอตโฆษณา
คำถามที่ถามบ่อย
 
เทคนิค 3 + 3 = 30
Axzon สารสั่งลงหัว  ในพืชตระกูลหัว
 
ทฤษฏี "วันเดอร์แลนด์"
เปิดโลกนวัตกรรมชีวเคมี Biochemistry แห่งโลกอนาคตทางการเกษตร
 
นานาสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเกษตร
"เพิ่มความหวาน"..แอปเปิ้ล..มะละกอ..กล้วย..ส้ม..ส้มโอ..โอ้โห..ง่ายจัง ..
"ลำไย" ..ใครว่าทำยาก ?
"ฉีดวัคซีนให้พืช" อย่าลืม "ฉีดวัคซีนให้ดิน" ด้วย
เจอ "ยางตายนึ่ง" ไม่ต้องเครียดและกลุ้มใจ..คลิ๊ก..ที่นี่
ทฤษฎีการเลียนแบบกระบวนการธรรมชาติของพืช "พาร์ทเวย์" สารทดแทนการสังเคราะห์แสงของพืช
มหัศจรรย์ ออร์โธ่ซิลิซิค แอซิค "ซาร์คอน" สินค้าดีที่ถูกลืม
“ดินทะเลาะกัน” มันหัวใหญ่ หอม กระเทียมหัวใหญ่ ด้วย “สารรังควาญดิน” SOIL-AST ( ซอยล์แอสท์)
จุดเปลี่ยนการเกษตรประเทศไทย โดยใช้..องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ ด้วยศาสตร์แห่ง กระบวนการชีวเคมี (Biochemistry) ของพืชในแบบฉบับของทฤษฎี "วันเดอร์แลนด์" (Wunderland By Organelle life)
ก้าวข้ามมิติ..การปลูกมันสำปะหลังแบบเดิมๆ เพื่อก้าวเข้าสู่..มิติใหม่ โดยใช้กระบวนการ "Tuberization" ด้วยโปรแกรม "วันเดอร์แลนด์ 30 ตัน" มันเงินล้าน
Wunderland "PATHWAY + ERASER-1"  A Proper Technique for Optimizing Rubber Latex Productivity must.
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
24
Yesterday
42
This Month
589
Last Month
1,224
This Year
10,091
Last Year
16,562
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
 

ประกาศ การจ่ายรายได้ 'ค่าบอกต่อ' ตามโปรโมชั่น 100% ของคะแนนสินค้า (PV)
 

ประกาศ

 

เรื่อง การจ่ายรายได้ “ค่าบอกต่อ” ตามโปรโมชั่น รายได้ “ค่าบอกต่อ” 100% ของคะแนนสินค้า (PV)

 

ตามที่ทาง บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโปรโมชั่นค่าเบี้ยขยัน หรือรายได้“ค่าบอกต่อ” จากเดิม 20% ของคะแนนสินค้า (PV) เป็น 100% ของคะแนนสินค้า (PV) นั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สินค้าได้กระจายไปสู่ “สมาชิกใหม่” (ลูกค้ารายใหม่ที่สมัครสมาชิก + ซื้อสินค้าครั้งแรก) ให้สมาชิกใหม่ได้เกิดการใช้สินค้า และมีการบอกต่อๆกันไป โดยผ่านการบอกต่อจากสมาชิกของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จ่ายรายได้ “ค่าบอกต่อ” ให้เฉพาะสมาชิกที่ได้ไปบอกต่อ “สมาชิกใหม่”ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เท่านั้น หากเคยเป็นสมาชิกของบริษัทฯ แล้ว ทั้งที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่ และที่สถานภาพการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสมาชิกรายนั้นเป็น “สมาชิกเก่า” ไม่ใช่ “สมาชิกใหม่” ผู้ไปบอกต่อจะไม่ได้รับรายได้ “ค่าบอกต่อ” ดังกล่าว

ส่วนวิธีการจ่ายและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการเดิมของบริษัทฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-8809595 , 084-3696633 , Line ID : organellelife

 

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบโบนัสที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

" target="_blank">
Coming Soon จีไฟว์ที่สุดของสารสำคัญสำหรับพืช
G-5 (จี-ไฟว์)


 G5 Granules : G5 เม็ด

 

ผลิตภัณต์นวัตกรรมใหม่ที่จดลิขสิทธ์โดย Swaroop India 
      จาก 5 วัตถุดิบที่ผ่านขบวนการทางธรรมชาติในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพืชเพื่อการเจริญเติบโต และการป้องกันและต้านทานต่อศัตรูพืช


G5 สามารถใช้ได้กับทุกพืช

G5 ประกอบด้วยสารสำคัญ5 ชนิด โดยแต่ละชนิดจะมีประสิทธิผลต่อพืชดังนี้

1. Sea weed extract สาหร่ายสกัดธรรมชาติ มีผลให้พืชเจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์และขยายขนาดเซลล์ ทำให้พืชเติบโตโดยสม่ำเสมอ

2.amino acids ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพืช โดยให้กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่พืชนำไปใช้เพื่อสร้างโปรตีนในการเจริญเติบโต

3. Humic acid ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรากพืชให้พัฒนาสมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ในการดูดน้ำหาอาหารได้เต็มที่ ช่วยโครงสร้างของดินให้มีอากาศเพียงพอและร่วนซุย และยังเปลี่ยนสภาพของปุ๋ยที่อยู่ในดินให้อยู่ในรูปที่พืชดูดกินได้

4.Herbal extract สารสกัดจากพืชสมุนไพรและสารสะเดาในรูปน้ำมัน เมื่อพืชต้องแสงแดดจะทำให้สารเหล่านี้ออกฤทธ์ในการป้องกันแมลงและยังใช้ในการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อในดิน และยังสามารถป้องกันใส้เดือนฝอยและปลวกด้วย

5.Anti root rot substances ช่วยให้ดินปราศจากโรคพืชที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะจากเชื้อ Fusariumและ Pythium.


Dosage -  8 to 16 kg per Acre as per type of crop.

อัตราการใช้   3 - 6 กิโลกรัม ต่อไร่

 

G5 Granules : G5 เม็ด

Multi Activity Bio organic Granules. เม็ดเดียวครบเครื่องให้กับพืช


Contents -ประกอบด้วย สารสำคัญ

          - Sea weed extract

          - amino acids

          - neem oil

          - humic acid

          - anti root rot substances

 

An unique Patented granular formulation for plant growth as well as for effective preventive measures against pests and fungi. It can be used for all crops. G5 contains five different constituents - Due to sea weed based bio-fertilizer there is overall growth of crops due to plant cell division and increase in number of plant cells. Due to blend of vital amino acids, crops gets required nourishment at different stages of its growth. Hence there is healthy and vigorous growth with increased number of flowers and fruits Due to Humic acid, there is profuse growth of white roots. Roots become healthy which ultimately enhance plant growth. Due to Neem Oil, plants are protected from sucking pests in the initial stages of their growth. Neem oil also prevents attacks from other insects and pests as well as protect the plant from Nematodes and Termites. Due to Anti root rot substances, soil gets sterilized by killing harmful fungi such as Fusarium and Pythium. Due to its unique constitution, it has proved to be miracle for all types of crops. since all the five constituents are made available to the crop at once, crop is benefited right from the initial stage till the harvest.

" target="_blank">
มาแล้วORG-1 ORG-2สุดยอดอาหารเสริมพืช คู่หยุดโลก ที่พืชตามหามานาน
โออาร์จี-1 (ORG-1)

ORG-1: Amino acid, The Other of Organic acid

เพิ่มพลังงาน เพิ่มความสมบูรณ์ภายในให้แก่พืช

คุณสมบัติ ORG-1

1. ไม่ใช่สารอินทรีย์ ไม่ใช่สารชีวภาพ แต่เป็นกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อกระบวนการทำงานภายในของพืช

 2. เป็นเนื้อสารเข้มข้นมีสารอาหารพืช สารสำคัญต่างๆ ครบถ้วนตามที่พืชต้องการรวมอยู่เป็นเนื้อสารเดียวกัน

3. ดูดซึมได้รวดเร็ว พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

4. ไม่จับตัวตกตะกอนแข็งและไม่จับก้อนเป็นวุ้นเมื่อผสมร่วมกับสารอื่นๆ

5. ไม่แนะนำให้ผสมฉีดพ่นร่วมกับสารป้องกันกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคอื่นๆที่เป็นสารเคมี

6. ใช้ได้กับทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตของต้นพืช

 

หน้าที่ ที่สำคัญของORG-1

1. กระตุ้นการสร้างเอนไซม์ และสังเคราะห์โปรตีน

2. ช่วยกระตุ้นการทำงานของคลอโรฟิลล์

3. การช่วยปรับความสมดุลย์ของฮอร์โมน

4. ช่วยให้พืชสามารถนำไนโตรเจนไปใช้ได้ดีขึ้น และก็ช่วยให้การดูดซึมจุลธาตุอาหารทางใบดีขึ้น

     ช่วยปรับปรุงการดูดซึมธาตุอาหารทางราก

5. เพิ่มการสังเคราะห์แสง กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนอ๊อกซิน

6. กระตุ้นการสร้างดอก  ช่วยการผสมเกสร ติดผลดก ลดการหลุดร่วง

7. ช่วยขยายขนาดผล  เร่งการสุกของผล

8. ช่วยป้องกันผลกระทบจากสภาวะวิกฤต และความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ

     ต้านอากาศหนาว สู้อากาศร้อน  ทนอากาศแล้ง

9. พืชฟื้นตัวไว  ให้ดอก ให้ผลเร็ว  ผลใหญ่ได้คุณภาพ และผลผลิตสูง

 

คุณประโยชน์ของ ORG- 1

- ใช้เพื่อฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ พืชไม่โทรมง่าย เช่น หลังเก็บเกี่ยว หรือหลังจากประสบกับโรคระบาดเข้าทำลาย

- ใช้เพื่อทดแทนการสร้างอาหาร ขณะที่พืชวิกฤติการปรุงอาหาร(การสังเคราะห์แสง)จากธรรมชาติได้ไม่เพียงพอ

- ใช้เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ ให้กับทุกส่วนของต้นพืช เช่น ส่วนราก ยอด ดอกและผล โตไว ใบใหญ่ ใบเขียวเข้ม ติดดอกดี ผลดก ผลใหญ่ ได้ขนาด รสชาติดี สีสวย เนื้อแน่น มีน้ำหนัก

- ใช้เพื่อให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ร้อนจัด หนาวจัด แล้งจัด เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ฯลฯ

- ช่วยสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง สามารถช่วยต้านทานการเข้าทำลายของโรคและแมลงได้
 

วิธีใช้ ชนิดพืช ระยะเวลา อัตราการใช้

ข้าว  ช่วงตั้งท้องและออกรวง จนกระทั่งช่วงข้าวเป็นน้ำนมฉีดพ่นทุก 7-10 วัน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชไร่   ทุก7-10 วัน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชผัก 7-10 วัน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชดอก ไม้ประดับ 7-10 วัน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไม้ผล และไม้ยืนต้น

เริ่มฉีดได้ตั้งแต่ก่อนดึงดอกและฉีดได้ต่อเนื่องจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผล 7-10 วัน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 7-1 วัน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

 ข้อแนะนำพิเศษ

(1) ช่วยเพิ่มการสะสมอาหารไว้ที่ใบ และลำต้น ช่วยให้พืชออกดอกได้เร็วขึ้น ฉีดพ่นทุกๆ 7-10วัน ให้ทั่วทั้งต้นพืชสามารถดูดซึมเข้าภายในลำต้นได้ทุกส่วนทั้งทาง ต้น ใบ ราก 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

(2) ช่วยขยายขนาดผล   สร้างเนื้อเยื่อ สร้างแป้ง ขั้วเหนียว ผลไม่ร่วง สีผลสด ผลติดดก รสชาติดี มีน้ำหนักขึ้น ฉีดพ่นทุกๆ 7-10วัน 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

(3) ช่วยพืชที่ลงหัว เข้าสู่ระยะลงหัวได้เร็ว หัวใหญ่เร็ว ได้น้ำหนัก เปอร์เซนต์แป้งดี  เปอร์เซนต์น้ำตาล น้ำมันดี น้ำยางดี เก็บได้นาน เนื้อแน่น หัวไม่ฝ่อง่ายฉีดพ่นทุกๆ 7-10วัน 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 ( ความเครียดของพืช:  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้พืชเกิดความเครียด และ พืชจะมีกลไกทั้งทางชีวภาพและชีวเคมีในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม กลไกในการตอบสนองของพืชนี้อาจจะนำไปสู่ความเสียหายกับพืช โดยส่งผลกับการเจริญเติบโตของพืชได้ ไม่ว่าจะเครียดจากสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณน้ำ, แสงแดด, ค่าความเค็ม, ค่าPH, ระดับอุณหภูมิสูง-ต่ำ, ปริมาณโลหะหนัก, ปริมาณธาตุอาหาร, และ มลภาวะต่างๆ หรือ ความเครียดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ความเสียหายของต้นพืช, การเป็นพิษที่ได้รับจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช, การโดนเชื้อโรค โดนหนอนหรือแมลงเข้าทำร้ายต้นพืช อาจส่งผลต่อวงจรชีวิตของพืชได้ เช่น การแตกใบอ่อน การออกดอก การติดผล การสุกของผล เป็นต้น)

ความเครียดเหล่านี้อาจส่งผลให้ การเติบโตและการสังเคราะห์โปรตีนของพืชลดลง เป็นผลต่อให้ปริมาณ

แอมโนเนียสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เป็นพิษกับพืช การฉีดพ่น อะมิโน แอซิดเข้าไปจะช่วยให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนในพืช ช่วยลดความเป็นพิษจากแอมโมเนียลง

การใช้ในช่วงวิกฤติจะช่วยให้ อะมิโน แอซิดที่ให้กับพืช พืชได้รับอย่างมีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่พืชเครียดลง และลดผลลบจากภาวะเครียดลงไปด้วย

 

โออาร์จี:(ORG-2)

ORG-2Amino acid, Monosaccharides  and Other Ingredients

สารอาหารพืชชนิดพิเศษ สารให้พลังงานสูง  บำรุงต้นและเพิ่มผลผลิต

 

คุณสมบัติ ORG-2

เป็นสารอาหารพืชชนิดพิเศษ ที่จำเป็น ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่พืช

สำหรับช่วงระยะเริ่มเจริญเติบโต ไปจนกระทั่ง ติดดอก ออกผล ลงหัว หรือ โตสมบูรณ์เต็มที่จนเก็บเกี่ยว  ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุด

-ส่งเสริมการสร้างและสะสมอาหารภายในต้นพืช

-ช่วยเสริมการสร้างตาดอก ติดดอกดี ช่วยผสมเกสรสมบูรณ์

-ลดการร่วงหล่น ขั้วเหนียว ผลดก ผลสวย ได้รูปทรงมาตรฐาน สม่ำเสมอ

-ช่วยสร้างเนื้อให้แน่น มีน้ำหนักดี ขยายขนาดผล ทำให้ผลใหญ่ ผลหนัก

 -เพิ่มปริมาณแป้งในพืชหัวได้มากขึ้น  ทำให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ แข็งแรง เนื้อแน่น ไส้ไม่กลวง

-ช่วยพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น ช่วยเข้าสี สีสวย รสชาติดี

- ช่วยป้องกันผลกระทบจากสภาวะวิกฤต และความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ

     ต้านอากาศหนาว สู้อากาศร้อน  ทนอากาศแล้ง

- พืชฟื้นตัวไว  ให้ดอก ให้ผลเร็ว  ผลใหญ่ได้คุณภาพ และผลผลิตสูง

 

คุณประโยชน์ ORG-2

บำรุงด้วย ORG-2  เป็นประจำ จะทำให้พืช

1. ในช่วงสะสมอาหาร - ใบหนา  เขียวเข้ม  พร้อม ออกดอก

2. ช่วงเปิดตาดอก - ออกดอกเร็ว  ดอกสม่ำเสมอ  เกสรสมบูรณ์

3. ช่วงติดผล  - ขั้วเหนียว   ขยายผล  สร้างเนื้อ  เร่งสี

4.ช่วงเพิ่มคุณภาพ - ทำให้เนื้อดี สีดี รสชาติดี มีความหวาน  มีกลิ่นหอม

 

พืชที่แนะนำให้ใช้  

พืชผักกินฝักและผล แตงโม สัปปะรด ถั่วแระ ข้าวโพด มันฝรั่ง  มันสำปะหลัง หอม, กระเทียม พริก

นาข้าว ลิ้นจี่ ส้มเปลือกบาง ยางพารา

 

อัตราการใช้  ORG-2

1. ผสม ORG-2  อัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร

2. ไม่สามารถใช้ผสมร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคและแมลง

 

( ความเครียดของพืช:  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้พืชเกิดความเครียด และ พืชจะมีกลไกทั้งทางชีวภาพและชีวเคมีในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม กลไกในการตอบสนองของพืชนี้อาจจะนำไปสู่ความเสียหายกับพืช โดยส่งผลกับการเจริญเติบโตของพืชได้ ไม่ว่าจะเครียดจากสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณน้ำ, แสงแดด, ค่าความเค็ม, ค่าPH, ระดับอุณหภูมิสูง-ต่ำ, ปริมาณโลหะหนัก, ปริมาณธาตุอาหาร, และ มลภาวะต่างๆ หรือ ความเครียดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ความเสียหายของต้นพืช, การเป็นพิษที่ได้รับจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช, การโดนเชื้อโรค โดนหนอนหรือแมลงเข้าทำร้ายต้นพืช อาจส่งผลต่อวงจรชีวิตของพืชได้ เช่น การแตกใบอ่อน การออกดอก การติดผล การสุกของผล เป็นต้น)

ความเครียดเหล่านี้อาจส่งผลให้ การเติบโตและการสังเคราะห์โปรตีนของพืชลดลง เป็นผลต่อให้ปริมาณ

แอมโนเนียสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เป็นพิษกับพืช การฉีดพ่น อะมิโน แอซิดเข้าไปจะช่วยให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนในพืช ช่วยลดความเป็นพิษจากแอมโมเนียลง

การใช้ในช่วงวิกฤติจะช่วยให้ อะมิโน แอซิดที่ให้กับพืช พืชได้รับอย่างมีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่พืชเครียดลง และลดผลลบจากภาวะเครียดลงไปด้วย

" target="_blank">
ออร์กาเนลไลฟ์.. เวทีนี้มี.."พี่เลี้ยง" กับงาน"ออนไลน์ ออนล้าน"
ออร์กาเนลไลฟ์..
เวทีนี้มี.."พี่เลี้ยง"
กับงาน"ออนไลน์ ออนล้าน"
ง่ายๆกับการขาย.."ผลงานการเกษตร"ชั้นยอดเยี่ยม จากนวัตกรรมแห่งสินค้าตราผีเสื้อมรกต
เล่นไลน์ เล่นเฟซบุ๊ค อย่างไร? ให้ได้ตังค์
ที่นี่..มีคำตอบ
Line ID: organellelife
084-880-9595

 

 

 

" target="_blank">
ธุรกิจเกษตรแนวใหม่กับออร์กาเนลไลฟ์ "บอกต่อ" ก็มีรายได้
ธุรกิจเกษตรแนวใหม่กับออร์กาเนลไลฟ์ "บอกต่อ" ก็มีรายได้

 

 

 

มัน, มันสำปะหลัง, สำปะหลัง, ปูลกมัน, หัวใหญ่, หัวดก,

" target="_blank">
กิจกรรมดีดีแบบนี้ ออร์กาเนลไลฟ์จัดให้ "ถ่ายภาพกับผลผลิตและสินค้าที่ใช้" เพื่อรับรางวัล
กิจกรรมดีดีแบบนี้ ออร์กาเนลไลฟ์จัดให้ "ถ่ายภาพกับผลผลิตและสินค้าที่ใช้" เพื่อรับรางวัล

 

 

มัน, มันสำปะหลัง, 30ตัน , สามสิบตัน, ปลูกมันสำปะหลัง, ลงหัว

" target="_blank">
ประกาศปรับราคาสินค้า ไบโอเจ็ท และ แอนติ-ดินดาน
ร้านจำหน่ายปุ๋ย ยา ทุกอำเภอทั่วประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในพื้นทีปลูกมันสำปะหลัง,อ้อย,ยางพารา ที่ต้องการนำสินค้าไปวางจำหน่าย
ยางพารา,มันสำปะหลัง,อ้อย

" target="_blank">
สหกรณ์การเกษตร ทุกอำเภอทั่วประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในพื้นทีปลูกมันสำปะหลัง,อ้อย,ยางพารา ที่ต้องการนำสินค้าไปวางจำหน่าย
สหกรณ์การเกษตร ทุกอำเภอทั่วประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในพื้นทีปลูกมันสำปะหลัง,อ้อย,ยางพารา ที่ต้องการนำสินค้าไปวางจำหน่าย

ปลูกมันสำปะหลัง,อ้อย,ยางพารา 

" target="_blank">
เป็นสมาชิกของ "ออร์กาเนลไลฟ์" ดีอย่างไร สิทธิประโยชน์มากมาย รอคุณ..อยู่ที่นี่
ใช้สินค้าแล้วบอกต่อ "รอรับค่าแนะนำ 50%"
แฟรนไชส์เกษตรอินทรีย์ลุงยิ้ม ฟรีค่าแฟรนไชส์(6สค57)
แฟรนไชส์เกษตรอินทรีย์ลุงยิ้ม ลงทุนต่ำ สินค้าขายง่าย ได้กำไรดี ฟรีค่าแฟรนไชส์ จ่ายเฉพาะค่าสินค้าไว้ขายเท่านั้น สินค้าใช้ดี เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยคุณภาพของสินค้า

แฟรนไชส์เกษตรอินทรีย์ลุงยิ้ม มีสินค้า สำหรับพืช หลากหลาย ทั้งบำรุงเพิ่มการเจริญเติบโต และป้องกันโรคพืช ที่เกิดจาก ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง พริก มะเขือเทศ ยาสูบ หอม กระเทียม  ฯลฯ

เงื่อนไขการเปิด
1 เป็นสมาชิกของบริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง Eagle ขึ้นไป (ค่าสมัครสมาชิก 300บาท+ซื้อสินค้าเพื่อเป็น Eagle ประมาณ 2,400 บาท รวมเป็นประมาณ 2,700 บาท)                                 
2 มีสถานที่ หรือทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
3 ลงทุนค่าสินค้าครั้งแรกเพียง 111,320 บาท (ราคาส่ง) สินค้าตามที่บริษัทกำหนด
4 ซื้อสินค้าครั้งต่อไป 25,000 บาท ขึ้นไป สินค้าเกษตรไม่จำกัดสินค้า ตัวใดก็ได้ (ไม่รวมปุ๋ย)
5 กรณีซื้อครั้งต่อไป หากต้องการซื้อสินค้าตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น ให้แจ้งทางบริษัท
6 ต้องจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าใน ราคาสมาชิก ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
7 สินค้าทุกตัวมีคะแนน แจงยอดได้ตามปกติ  
8 การแจงยอดและคะแนนเป็นสิทธิของแฟรนไชส์ลุงยิ้ม หากสมาชิกทั่วไปซื้อสินค้าจากแฟรนไชส์ลุงยิ้มจะไม่ได้รับคะแนน


 สิทธิประโยชน์
1 กำไร 15-20 % ของยอดขาย (ยกเว้นปุ๋ย)
2 รับสิทธิประโยชน์จากแผนธุรกิจเครือข่ายของบริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามปกติ
3 ได้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ กับทางบริษัท อาทิ สัมมนาพิเศษ , อบรมพิเศษ , ท่องเที่ยว ฯลฯ
4 มีทีมงานพี่เลี้ยงคอยดูแล สนับสนุน ด้านการตลาด อาทิ จัดอบรมให้ความรู้, แนะนำ ด้านเกษตร , ลงพื้นที่ ดูแปลง ดูสวนจริง ฯลฯ

ตัวอย่างผลงานการใช้สินค้า

ยางพารา http://www.youtube.com/watch?v=Kk0l16s58oU&feature

หน้ายางก่อนและหลังใช้สินค้า http://www.youtube.com/watch?v=GqDST755XWQ&feature

มันสำปะหลัง http://www.youtube.com/watch?v=DjTdqqeTMWo&feature

พริก http://www.youtube.com/watch?v=UJT6DQXgyN0&feature

มะเขือเทศ  http://www.youtube.com/watch?v=cXmVdqHbcqM

ยาสูบ http://www.youtube.com/watch?v=RXdW-08V9B8

รวมพืช   http://www.organellelife.com/experience.php

" target="_blank">
เปิดศูนย์กระจายสินค้าปุ๋ย"คู่หู..อาจหาญ" ออร์กรีนพลัส+กรีนอัพ มูลค่า70,000 รับสินค้า 80คู่พร้อมค่าบริหารศูนย์
การปรับระบบใหม่ของออร์กาเนลไลฟ์"จาก 4 สาขาจังหวัดรวมเป็น 1 ศูนย์สาขาภาคอีสาน
ประกาศปรับปรุงราคาสินค้า อาหารเสริมพืช"กรีนอัพ"และปุ๋ยอินทรีย์เคมี "ออร์กรีน-พลัส"26พค2557
เปิดศูนย์กระจายสินค้าปุ๋ย"คู่หู..อาจหาญ" ออร์กรีนพลัส+กรีนอัพ มูลค่า35,000 รับสินค้า 40คู่พร้อมค่าบริหารศูนย์
เปิดโอกาสแล้วสำหรับที่ต้องการเป็นเถ้าแก่คลังปุ๋ยโดยเปิด"คลังปุ๋ยผีเสื้อมรกต"
ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์ "ORG-BB" หญ้าตาย คนไม่ตาย
1 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ เปิดตัวยาฆ่าหญ้าอินทรีย์ "ORG-BB" และปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรสูง 12-3-3 "ออร์กรีน-พลัส"
ชาวออร์กาเนลไลฟ์ทุกท่าน เตรียมตัวกันได้แล้วกับงาน "ราตรี ผีเสื้อมรกต"
21-22 ธันวาคมนี้ อบรมหลักสูตร ORG PRO CAMP 2วัน 1คืน "คม ชัด ลึก"
โปรแกรมกิจกรรมสันทนาการ "งานรวมพล..คนรัก ออร์กาเนลไลฟ์" 12-13 ตุลาคม 2555
เรียน เพื่อนสมาชิก ชาวออร์กาเนลไลฟ์ ทุกท่าน (18 กย.55)
แผนที่เดินทางไปยัง"ศูนย์ฝึกอบรมสมาชิกบริษัทออร์กาเนลไลฟ์(ประเทศไทย)จำกัด
12 ตุลา 55 เรามารวมตัวกันในวัน"รวมพล คนรัก ORG" ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมาชิกออร์กาเนลไลฟ์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
12 ตุลา 2555 เตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมกับงานวัน "รวมคน..คนรัก ORG"
ข่าวดี ทางบริษัทจะเปิดสาขาอุบลราชธานีและสาขากรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2555 นี้
Grow now อาหารเสริมพืชสำหรับ..มันสำปะหลัง,ข้าว,ข้าวโพด,พืชผัก,พืชไร่ต่างๆ
Grow now อาหารเสริมพืชสำหรับ..ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน,ไม้ผล อาทิ ทุเรียน,ลำไย,ลิ้นจี่,มังคุด,เงาะ ฯลฯ
กว่าจะมาเป็น "SMART FARMER" เกษตรกรอัจฉริยะ



 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 99/122 หมู่ 8 ม.ชลลดา (วงแหวนรัตนาธิเบศถ์) ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9654089 , 084-8809595 , 084-3696633 e-mail : info@www.organellelife.com

หน้าแรก คลังความรู้ สินค้า ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ VDO ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อเรา ห้องสนทนาประธาน บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด